Vícekrát jsem snil

okusit svou sladkou šanci,

nechat se tebou zmást

a do života se ti vkrást.

 

Odvážně zkouším šance své,

sleduji štěstí ostatních,

sám jsem jak kůl v plotě tvém,

snílek jsem byl i protazím. 

 

Ty nejsi jedna, nejsi víc,

Jsi jen světélko víry ve sny,

Chuť ,proč se budit,

Proč být jedním z mnoha

Proč chtít věřit v boha

…z čehož stejně není nic.